Sådan samarbejder vi

Du får kontaktpersoner

Du får to kontaktpersoner. Når du er flyttet ind, afholder vi et indflytningsmøde hvor vi sammen med dig og dine pårørende vil drøfte forventninger og forskellige praktiske ting og gøremål. 

Samarbejde med pårørende

Vi prioriterer et godt samarbejde med pårørende. I kan naturligvis komme og gå som I vil under hensyn til Overlundgårdens daglige rytme.

Vi har et Bruger-/pårørenderåd

Vi har et bruger/pårørenderåd, som har møde ca. fire gange om året. Formålet med rådets arbejde er at repræsentere beboernes interesse og være i dialog omkring hverdagen på Overlundgården. 

Hvis du ikke er tilfreds, har du mulighed for at klage

Centerlederen er altid villig til en dialog med både dig som beboer samt dine pårørende. Er du ikke tilfreds med den tildelte hjælp, har du mulighed for at klage. Du kan henvende dig til plejecenterlederen eller sende din klage til Viborg Kommune, Visitation Sundhed og Omsorg, Prinsens Alle 5, 8800 Viborg. I visitationen kan klagen også modtages mundtlig.

Din klage vil blive behandlet ved en revisitation af din hjælp. Du kan få medhold i din klage og din hjælp vil blive ændret eller kommunen kan fastholde sin afgørelse, og din klage vil blive sendt videre til Det Sociale Nævn, som er en uvildig myndighed, som vil behandle sagen.

Sidst opdateret: 28.06.2017